Q-infoQ-info logo
Home

Algemeen

Producten/diensten

Markten

Projecten

ContactEnglish summary

Producten/diensten

Q-info levert een breed scala aan producten en diensten binnen het thema ‘informatievoorziening en automatisering’.

De oplossingen van Q-info zijn:

Lees hieronder voor wie Q-info werkt, wat zij doet en hoe.


Wie?
 Omhoog

Q-info richt zich op iedereen die betrokken is bij informatievoorziening. De expertise van Q-info wordt onder andere ingeschakeld bij:

Wat?
 Omhoog

Q-info is actief in het hele spectrum van de informatievoorziening. Q-info kan u ondermeer van dienst zijn bij:

Hoe?
 Omhoog

Q-info werkt op projectbasis. Met de (toekomstige) opdrachtgevers worden concrete en overzichtelijke trajecten afgesproken.
Grote projecten worden bij voorkeur in kleinere deelprojecten opgesplitst, veelal stappen. Ieder deelproject sluit af met een product en aanbevelingen voor het vervolg. Meestal kan er na een vooronderzoek al een globale inschatting voor het vervolgtraject worden gegeven. Dit onderzoek richt zich op het nauwkeurig formuleren van de probleemstelling en het schetsen van contouren van oplossingsrichtingen, met randvoorwaarden.
Afhankelijk van de resultaten van het vooronderzoek, alsmede de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever, worden er vervolgafspraken gemaakt.


Q-info zorgt dat uw informatievoorziening een (nieuwe) impuls krijgt via: