Q-infoQ-info logo


Wat is informatie? 

Informatie is een verzameling gegevens in een bepaalde context geplaatst, waardoor het een bepaalde betekenis krijgt. Het dient voor communicatie tussen personen. Informatie is een boodschap en kan kennis en inzicht verschaffen.

Informatie kan zijn opgeslagen in boeken, tijdschriften, bouwtekeningen, brieven, computerbestanden en dergelijke. Schilderijen, archeologische vondsten en sporen in misdaadonderzoek bijvoorbeeld, vallen ook onder het begrip informatie. Immers, ze bevatten allen gegevens die een bepaalde boodschap uitdragen.